Financiën

Arbeid gerelateerde kosten

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is bepaald dat in de financiële begroting aandacht wordt besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Voor een groot deel zijn deze kosten opgenomen in de exploitatie.
Naast het salaris ontvangen de medewerkers met een ambtelijke aanstelling een individueel keuzebudget (IKB). Voor 2019 is dit 17,05% van het salaris en de salaristoelagen. Het IKB wordt maandelijks opgebouwd. Medewerkers kunnen zelf beslissen over de inzet van het IKB. Het IKB moet in het jaar van opbouw ook opgenomen te zijn.

Er is een voorziening ingesteld ter afdekking van de ingeschatte wachtgeldverplichting van oud-wethouders. Deze voorziening is onder andere incidenteel gevoed uit het jaarrekeningresultaat 2010 en noodzakelijke aanvullende stortingen. De hoogte van de voorziening is berekend op € 216.000 begin 2019.