Financiën

Totaaloverzicht baten en lasten per programma

Lasten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

23.269

22.659

43.201

16.702

36.142

20.410

2

Ruimtelijk beheer

13.620

12.147

12.210

12.113

12.187

12.246

3

Sociaal domein

23.548

25.744

24.708

24.783

25.133

25.630

4

Bestuur en dienstverlening

5.007

5.093

5.249

5.063

5.119

5.121

5

Bedrijfsvoering

8.279

7.685

7.948

7.907

7.833

7.880

6

Algemene dekkingsmiddelen, waarvan

334

541

520

530

532

531

- Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

- Onvoorzien

-

80

80

80

80

80

Saldo van lasten

74.058

73.869

93.838

67.099

86.945

71.818

1

Ruimtelijke ontwikkeling

981

2.729

457

381

330

691

2

Ruimtelijk beheer

2.068

2.822

813

782

743

685

3

Sociaal domein

660

1.571

171

98

98

98

4

Bestuur en dienstverlening

20

-

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

26

26

26

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

2.250

760

250

375

500

-

Totaal stortingen reserves

6.005

7.908

1.717

1.636

1.671

1.474

Totaal lasten

80.062

81.775

95.554

68.735

88.615

73.292

Baten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-20.232

-20.878

-41.429

-15.349

-34.849

-19.684

2

Ruimtelijk beheer

-7.716

-6.621

-6.996

-7.031

-7.052

-7.051

3

Sociaal domein

-5.185

-4.678

-4.918

-4.945

-4.970

-4.997

4

Bestuur en dienstverlening

-775

-525

-358

-292

-314

-299

5

Bedrijfsvoering

-380

-263

-274

-274

-274

-274

6

Algemene dekkingsmiddelen, waarvan

-38.310

-39.057

-39.968

-40.453

-40.815

-40.536

- Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

- Onvoorzien

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten

-72.598

-72.022

-93.943

-68.344

-88.274

-72.841

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-849

-3.506

-799

-219

-159

-129

2

Ruimtelijk beheer

-1.839

-2.566

-126

-57

-57

-57

3

Sociaal domein

-955

-2.449

-538

-353

-698

-264

4

Bestuur en dienstverlening

-38

-20

-20

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-625

-364

-256

-220

-82

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-2.250

-660

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen reserves

-6.556

-9.565

-1.739

-849

-996

-462

Totaal baten

-79.155

-81.586

-95.683

-69.193

-89.271

-73.305

Saldo

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

3.037

1.781

1.771

1.353

1.293

726

2

Ruimtelijk beheer

5.904

5.526

5.214

5.081

5.134

5.194

3

Sociaal domein

18.363

21.066

19.791

19.839

20.162

20.633

4

Bestuur en dienstverlening

4.232

4.567

4.891

4.771

4.805

4.822

5

Bedrijfsvoering

7.899

7.422

7.674

7.633

7.560

7.606

6

Algemene dekkingsmiddelen, waarvan

-37.974

-38.516

-39.446

-39.921

-40.284

-40.005

- Heffing Vpb

0

0

0

0

0

0

- Onvoorzien

-

80

80

80

80

80

Saldo van lasten en baten

1.461

1.846

-105

-1.244

-1.330

-1.024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

132

-777

-343

162

171

561

2

Ruimtelijk beheer

229

256

686

725

686

628

3

Sociaal domein

-295

-878

-367

-256

-600

-167

4

Bestuur en dienstverlening

-19

-20

-20

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-599

-338

-230

-220

-82

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

100

250

375

500

-

Totaal mutaties reserves

-552

-1.657

-24

786

675

1.010

Geraamd resultaat

909

188

-129

-458

-655

-15