Financiën

Stand en verloop van reserves

2019

Reserve omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

R2 Algemene reserve vrij besteedbaar

Man. BV

Pho Financiën

20.849

-

212

845

20.215

R3 Weerstandsvermogen

Man. BV

Pho Financiën

3.000

-

-

-

3.000

R8 Recreatie en toerisme

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

43

-

15

-

58

R9 Decentrale arbeidsvoorwaarden

Man. BV

Pho P&O

10

-

26

36

-

R10 Wmo

Man. MO

Pho Zorg en ondersteuning

90

-

-

-

90

R12 Huisvesting gemeente

Man. RO&G

Pho P&O

698

-

-

148

550

R14 LOP (LandschapsOntwikkelingsPlan)

Man. RO&G

Pho Natuur en landsch.

36

-

-

7

29

R17 Voetbalaccommodaties

Man. MO

Pho Sport

49

-

-

-

49

R18 Dekkingkapitaallasten

Man. BV

Pho Financiën

7.130

-

-

265

6.866

R19 Frictiekosten Personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

239

-

-

72

167

R20 Monumentenzorg

Man. RO&G

Pho Monumenten

91

-

-

-

91

R21 Onderwijshuisvesting

Man. MO

Pho Onderwijs

2.843

-

171

49

2.966

R22 Duurzaamheid

Man. RO&G

Pho Duurzaamheid

888

-

250

114

1.024

R23 Reservering woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

2.834

-

-

-

2.834

R24 Onvoorziene kosten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

1.069

-

-

-

1.069

R25 Fietspad Zevenhovenseweg

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.431

-

-

-

1.431

R26 Herwaardering investeringen maatschappelijk nut

Man. BV

Pho Financiën

2.904

-

813

-

3.716

R27 Omgevingsvisie

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

166

-

-

60

106

R28 frictiekst. omgevingsdienst West-Holl.

Man. BOR

Pho Milieu

39

-

-

39

-

R29 Implementatie omgevingswet

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

270

-

-

-

270

R30 Rotonde Ter Aar

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

2.000

-

-

-

2.000

R31 Economie

Man. RO&G

Pho Economie

75

-

-

20

55

R32 Grootschalige evenementen

Man. PUZA

Pho Economie

60

-

-

60

-

R33 Waterrecreatie

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

75

-

-

25

50

R34 Egalisatie baten omgevingsvergunningen

Man. PUZA

Pho Vergunningen

-

-

230

-

230

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

TOTAAL RESERVES

46.889

0

1.717

1.740

46.865

2020

Reserve omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

R2 Algemene reserve vrij besteedbaar

Man. BV

Pho Financiën

20.215

-

-

90

20.125

R3 Weerstandsvermogen

Man. BV

Pho Financiën

3.000

-

-

-

3.000

R8 Recreatie en toerisme

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

58

-

15

-

73

R9 Decentrale arbeidsvoorwaarden

Man. BV

Pho P&O

-

-

-

-

-

R10 Wmo

Pho Zorg en ondersteuning

Pho MO

90

-

-

-

90

R12 Huisvesting gemeente

Man. RO&G

Pho P&O

550

-

-

148

402

R14 LOP (LandschapsOntwikkelingsPlan)

Man. RO&G

Pho Natuur en landsch.

29

-

-

7

22

R17 Voetbalaccommodaties

Man. MO

Pho Sport

49

-

-

-

49

R18 Dekkingkapitaallasten

Man. BV

Pho Financiën

6.866

-

-

265

6.601

R19 Frictiekosten Personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

167

-

-

72

94

R20 Monumentenzorg

Man. RO&G

Pho Monumenten

91

-

-

-

91

R21 Onderwijshuisvesting

Man. MO

Pho Onderwijs

2.966

-

98

39

3.024

R22 Duurzaamheid

Man. RO&G

Pho Duurzaamheid

1.024

-

375

114

1.284

R23 Reservering woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

2.834

-

-

-

2.834

R24 Onvoorziene kosten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

1.069

-

-

-

1.069

R25 Fietspad Zevenhovenseweg

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.431

-

-

-

1.431

R26 Herwaardering investeringen maatschappelijk nut

Man. BV

Pho Financiën

3.716

-

782

-

4.499

R27 Omgevingsvisie

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

106

-

-

20

86

R28 frictiekst. omgevingsdienst West-Holl.

Man. BOR

Pho Milieu

-

-

-

-

-

R29 Implementatie omgevingswet

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

270

-

-

-

270

R30 Rotonde Ter Aar

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

2.000

-

-

50

1.950

R31 Economie

Man. RO&G

Pho Economie

55

-

-

20

35

R32 Grootschalige evenementen

Man. PUZA

Pho Economie

-

-

-

-

-

R33 Waterrecreatie

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

50

-

-

25

25

R34 Egalisatie baten omgevingsvergunningen

Man. PUZA

Pho Vergunningen

230

-

366

-

596

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

TOTAAL RESERVES

46.865

0

1.636

850

47.652

2021

Reserve omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

R2 Algemene reserve vrij besteedbaar

Man. BV

Pho Financiën

20.125

-

-

-

20.125

R3 Weerstandsvermogen

Man. BV

Pho Financiën

3.000

-

-

-

3.000

R8 Recreatie en toerisme

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

73

-

15

-

88

R9 Decentrale arbeidsvoorwaarden

Man. BV

Pho P&O

-

-

-

-

-

R10 Wmo

Man. MO

Pho Zorg en ondersteuning

90

-

-

-

90

R12 Huisvesting gemeente

Man. RO&G

Pho P&O

402

-

-

82

320

R14 LOP (LandschapsOntwikkelingsPlan)

Man. RO&G

Pho Natuur en landsch.

22

-

-

7

15

R17 Voetbalaccommodaties

Man. MO

Pho Sport

49

-

-

-

49

R18 Dekkingkapitaallasten

Man. BV

Pho Financiën

6.601

-

-

265

6.337

R19 Frictiekosten Personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

94

-

-

-

94

R20 Monumentenzorg

Man. RO&G

Pho Monumenten

91

-

-

-

91

R21 Onderwijshuisvesting

Man. MO

Pho Onderwijs

3.024

-

98

433

2.689

R22 Duurzaamheid

Man. RO&G

Pho Duurzaamheid

1.284

-

500

114

1.670

R23 Reservering woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

2.834

-

-

-

2.834

R24 Onvoorziene kosten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

1.069

-

-

-

1.069

R25 Fietspad Zevenhovenseweg

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.431

-

-

-

1.431

R26 Herwaardering investeringen maatschappelijk nut

Man. BV

Pho Financiën

4.499

-

743

-

5.242

R27 Omgevingsvisie

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

86

-

-

-

86

R28 frictiekst. omgevingsdienst West-Holl.

Man. BOR

Pho Milieu

-

-

-

-

-

R29 Implementatie omgevingswet

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

270

-

-

-

270

R30 Rotonde Ter Aar

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.950

-

-

50

1.900

R31 Economie

Man. RO&G

Pho Economie

35

-

-

20

15

R32 Grootschalige evenementen

Man. PUZA

Pho Economie

-

-

-

-

-

R33 Waterrecreatie

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

25

-

-

25

-

R34 Egalisatie baten omgevingsvergunningen

Man. PUZA

Pho Vergunningen

596

-

315

-

912

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

TOTAAL RESERVES

47.652

0

1.671

996

48.327

2022

Reserve omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

R2 Algemene reserve vrij besteedbaar

Man. BV

Pho Financiën

20.125

-

537

-

20.662

R3 Weerstandsvermogen

Man. BV

Pho Financiën

3.000

-

-

-

3.000

R8 Recreatie en toerisme

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

88

-

15

-

103

R9 Decentrale arbeidsvoorwaarden

Man. BV

Pho P&O

-

-

-

-

-

R10 Wmo

Man. MO

Pho Zorg en ondersteuning

90

-

-

-

90

R12 Huisvesting gemeente

Man. RO&G

Pho P&O

320

-

-

12

308

R14 LOP (LandschapsOntwikkelingsPlan)

Man. RO&G

Pho Natuur en landsch.

15

-

-

7

8

R17 Voetbalaccommodaties

Man. MO

Pho Sport

49

-

-

-

49

R18 Dekkingkapitaallasten

Man. BV

Pho Financiën

6.337

-

-

264

6.072

R19 Frictiekosten Personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

94

-

-

-

94

R20 Monumentenzorg

Man. RO&G

Pho Monumenten

91

-

-

-

91

R21 Onderwijshuisvesting

Man. MO

Pho Onderwijs

2.689

-

98

-

2.787

R22 Duurzaamheid

Man. RO&G

Pho Duurzaamheid

1.670

-

-

114

1.555

R23 Reservering woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

2.834

-

-

-

2.834

R24 Onvoorziene kosten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

1.069

-

-

-

1.069

R25 Fietspad Zevenhovenseweg

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.431

-

-

-

1.431

R26 Herwaardering investeringen maatschappelijk nut

Man. BV

Pho Financiën

5.242

-

685

-

5.926

R27 Omgevingsvisie

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

86

-

-

-

86

R28 frictiekst. omgevingsdienst West-Holl.

Man. BOR

Pho Milieu

-

-

-

-

-

R29 Implementatie omgevingswet

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

270

-

-

-

270

R30 Rotonde Ter Aar

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.900

-

-

50

1.850

R31 Economie

Man. RO&G

Pho Economie

15

-

-

15

-

R32 Grootschalige evenementen

Man. PUZA

Pho Economie

-

-

-

-

-

R33 Waterrecreatie

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

-

-

-

-

-

R34 Egalisatie baten omgevingsvergunningen

Man. PUZA

Pho Vergunningen

912

-

139

-

1.051

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

TOTAAL RESERVES

48.327

0

1.473

463

49.337