Financiën

Stand en verloop van voorzieningen

2019

Voorziening omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

V1 Wethouderspensioenen

Alg. Directeur

Pho P&O

515

-

15

-

531

V3 Nadelige saldi grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

47.945

-

-

6.404

41.541

V5 Wachtgeld wethouders

Alg. Directeur

Pho P&O

216

-

9

60

165

V6 Woonfonds

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

251

-

-

-

251

V7 Personeel ISDR

Alg. Directeur

Pho P&O

134

-

-

44

90

V8 Afgesloten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

279

-

-

-

279

V9 Dubieuze debiteuren

Man. BV

Pho Financiën

153

-

100

100

153

V10 Juridische risico's

Alg. Directeur

Pho Financiën

-

-

-

-

-

V11 Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Man. RO&G

Pho Financiën

463

-

149

48

565

V13 Speelvoorzieningen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

23

-

130

117

36

V14 Onderhoud Openbare Verlichting

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

389

-

-

-

389

V15 Onderhoud wegen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

5.464

-

1.341

985

5.820

V16 Onderhoud civiele kunstwerken

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

914

-

200

94

1.020

V17 Onderhoud waterpartijen en baggeren

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

640

-

97

111

626

V18 Riolering

Man. BOR

Pho Financiën

6.774

-

123

-

6.897

V19 Nautisch- en vaarwegbeheer

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

32

-

25

12

44

V21 Dubieuze Debiteuren Soza

Man. BV

Pho Financiën

543

-

-

-

543

V26 Egalisatie afvalstoffenheffing

Man. BOR

Pho Financiën

137

-

-

13

124

V27 Voorwegzone

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

889

-

-

75

814

V28 Voormalig personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

70

-

-

32

38

V29 Flexibel meerjaren programma Rijn- en Veenstreek

Man. RO&G

Pho Financiën

300

-

-

175

125

V30 Permanente sociale woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

172

-

-

-

172

V31 Tijdelijke woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

357

-

-

11

346

V32 Onderhoud recreatieve voorzieningen

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

9

-

14

1

22

0

TOTAAL VOORZIENING

66.671

0

2.203

8.283

60.590

2020

Voorziening omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

V1 Wethouderspensioenen

Alg. Directeur

Pho P&O

531

-

16

-

546

V3 Nadelige saldi grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

41.541

-

-

-

41.541

V5 Wachtgeld wethouders

Alg. Directeur

Pho P&O

165

-

7

50

122

V6 Woonfonds

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

251

-

-

-

251

V7 Personeel ISDR

Alg. Directeur

Pho P&O

90

-

-

44

46

V8 Afgesloten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

279

-

-

-

279

V9 Dubieuze debiteuren

Man. BV

Pho Financiën

153

-

100

100

153

V10 Juridische risico's

Alg. Directeur

Pho Financiën

-

-

-

-

-

V11 Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Man. RO&G

Pho Financiën

565

-

149

316

397

V13 Speelvoorzieningen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

36

-

130

164

2

V14 Onderhoud Openbare Verlichting

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

389

-

-

-

389

V15 Onderhoud wegen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

5.820

-

1.341

1.616

5.545

V16 Onderhoud civiele kunstwerken

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.020

-

202

82

1.140

V17 Onderhoud waterpartijen en baggeren

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

626

-

97

198

526

V18 Riolering

Man. BOR

Pho Financiën

6.897

-

87

-

6.984

V19 Nautisch- en vaarwegbeheer

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

44

-

25

51

19

V21 Dubieuze Debiteuren Soza

Man. BV

Pho Financiën

543

-

-

-

543

V26 Egalisatie afvalstoffenheffing

Man. BOR

Pho Financiën

124

-

-

10

114

V27 Voorwegzone

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

814

-

-

30

784

V28 Voormalig personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

38

-

-

24

14

V29 Flexibel meerjaren programma Rijn- en Veenstreek

Man. RO&G

Pho Financiën

125

-

-

-

125

V30 Permanente sociale woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

172

-

-

-

172

V31 Tijdelijke woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

346

-

-

10

337

V32 Onderhoud recreatieve voorzieningen

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

22

-

14

25

11

0

TOTAAL VOORZIENING

60.590

0

2.167

2.720

60.037

2021

Voorziening omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

V1 Wethouderspensioenen

Alg. Directeur

Pho P&O

546

-

16

-

563

V3 Nadelige saldi grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

41.541

-

-

9.335

32.206

V5 Wachtgeld wethouders

Alg. Directeur

Pho P&O

122

-

5

-

127

V6 Woonfonds

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

251

-

-

-

251

V7 Personeel ISDR

Alg. Directeur

Pho P&O

46

-

-

37

9

V8 Afgesloten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

279

-

-

-

279

V9 Dubieuze debiteuren

Man. BV

Pho Financiën

153

-

100

100

153

V10 Juridische risico's

Alg. Directeur

Pho Financiën

-

-

-

-

-

V11 Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Man. RO&G

Pho Financiën

397

-

149

200

346

V13 Speelvoorzieningen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

2

-

130

132

-

V14 Onderhoud Openbare Verlichting

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

389

-

-

-

389

V15 Onderhoud wegen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

5.545

-

1.341

1.200

5.685

V16 Onderhoud civiele kunstwerken

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.140

-

203

85

1.258

V17 Onderhoud waterpartijen en baggeren

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

526

-

97

13

609

V18 Riolering

Man. BOR

Pho Financiën

6.984

-

73

-

7.057

V19 Nautisch- en vaarwegbeheer

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

19

-

25

24

20

V21 Dubieuze Debiteuren Soza

Man. BV

Pho Financiën

543

-

-

-

543

V26 Egalisatie afvalstoffenheffing

Man. BOR

Pho Financiën

114

-

-

-

114

V27 Voorwegzone

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

784

-

-

-

784

V28 Voormalig personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

14

-

10

24

0

V29 Flexibel meerjaren programma Rijn- en Veenstreek

Man. RO&G

Pho Financiën

125

-

-

-

125

V30 Permanente sociale woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

172

-

-

-

172

V31 Tijdelijke woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

337

-

-

9

328

V32 Onderhoud recreatieve voorzieningen

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

11

-

14

19

5

TOTAAL VOORZIENING

60.037

0

2.163

11.177

51.023

2022

Voorziening omschrijving

Budgethouder

Portefeuillehouder

Begin

Toevoeging

Onttrekk.

Eind

Rente

Expl.

V1 Wethouderspensioenen

Alg. Directeur

Pho P&O

563

-

17

-

580

V3 Nadelige saldi grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

32.206

-

-

-

32.206

V5 Wachtgeld wethouders

Alg. Directeur

Pho P&O

127

-

5

-

132

V6 Woonfonds

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

251

-

-

-

251

V7 Personeel ISDR

Alg. Directeur

Pho P&O

9

-

-

9

-

V8 Afgesloten grondexploitaties

Man. RO&G

Pho Financiën

279

-

-

-

279

V9 Dubieuze debiteuren

Man. BV

Pho Financiën

153

-

100

100

153

V10 Juridische risico's

Alg. Directeur

Pho Financiën

-

-

-

-

-

V11 Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Man. RO&G

Pho Financiën

346

-

149

142

353

V13 Speelvoorzieningen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

-

-

130

130

-

V14 Onderhoud Openbare Verlichting

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

389

-

-

-

389

V15 Onderhoud wegen

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

5.685

-

1.341

1.505

5.521

V16 Onderhoud civiele kunstwerken

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

1.258

-

203

208

1.253

V17 Onderhoud waterpartijen en baggeren

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

609

-

97

24

682

V18 Riolering

Man. BOR

Pho Financiën

7.057

-

42

-

7.099

V19 Nautisch- en vaarwegbeheer

Man. BOR

Pho Beheer openb. ruimte

20

-

25

-

45

V21 Dubieuze Debiteuren Soza

Man. BV

Pho Financiën

543

-

-

-

543

V26 Egalisatie afvalstoffenheffing

Man. BOR

Pho Financiën

114

-

-

-

114

V27 Voorwegzone

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

784

-

-

-

784

V28 Voormalig personeel

Alg. Directeur

Pho P&O

0

-

24

24

0

V29 Flexibel meerjaren programma Rijn- en Veenstreek

Man. RO&G

Pho Financiën

125

-

-

-

125

V30 Permanente sociale woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

172

-

-

-

172

V31 Tijdelijke woningbouw

Man. RO&G

Pho Wonen en Volkshuisv.

328

-

-

9

319

V32 Onderhoud recreatieve voorzieningen

Man. RO&G

Pho Recr. en toerisme

5

-

14

5

14

0

TOTAAL VOORZIENING

51.023

0

2.147

2.155

51.015