Begroting 2019

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Uitwerking voorgeschreven indeling lijst Paragraaf Verbonden partijen op grond  van artikel 15 BBV:

  1. Gemeenschappelijke regelingen,
  2. Vennootschappen en coöperaties,
  3. Stichtingen en verenigingen, en
  4. Overige verbonden partijen.

Als gemeente werken we in de uitvoering van onze taken samen met andere partijen. Dit kunnen gemeenschappelijke regelingen zijn, bedrijven, stichtingen, verenigingen etc. Op de programma's laten we al zien welke verbonden partijen op een programma actief zijn en wat de maatschappelijke doelstellingen zijn die we samen met deze partijen nastreven. In de paragraaf verbonden partijen laten we in een totaaloverzicht zien met welke partijen we samenwerken. Per verbonden partij laten we zien:

a. de rechtsvorm, de doelstelling en een antwoord op de vraag hoe het openbaar belang gediend wordt;
b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
c. de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij;
d. het verwachte financiële resultaat van de verbonden partij;
e. de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Ad. 1
Holland Rijnland
ODWH
Schadeschap Luchthaven Schiphol
RDOG
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (VRHM)
SVHW

Ad. 2
Cyclus N.V.
Alliander N.V.
Oasen N.V.
BNG Bank

Ad. 3
VNG
Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten

Ad.4
Regiotaxi Holland Rijnland
Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus)