Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Thema Bedrijfsondersteuning

Beleidsdoelstellingen

Bedrijfsondersteuning: Wat willen we bereiken?

  • Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. In 2017 en 2018 heeft de projectgroep implementatie AVG veel werk verricht. Zo hebben wij per 1 mei 2018 o.a. een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, is ons register van verwerkingen klaar, is er privacybeleid vastgesteld, zijn de rechten van betrokkenen beschreven en is er hiervoor een protocol vastgesteld en is ons privacystatement op de website aangepast aan de AVG. Maar we zijn er nog niet. Wij hebben een werkprogramma vastgesteld om aan de verdere eisen van de AVG te voldoen. In 2019 gaan we verder met het analyseren van gegevensverwerkingen (per afdeling) op noodzaak en risico's. Dit doen we d.m.v. een PIA, een Privacy Impact Assessment.

  • ICT doorontwikkeling

ICT wordt steeds meer een strategisch onderwerp voor de overheid. In de Digitale Agenda 2020 zijn de ambities van gemeenten vastgelegd om als gemeente klaar te zijn voor de informatiesamenleving 2020. Informatie is een bron voor vernieuwing, een strategisch middel voor dienstverlening en ook een basis voor de bedrijfsvoering. De Digitale Agenda gaat niet over technologie, maar over de wijze waarop we informatie als grondstof gebruiken om als één transparante overheid middenin de participatie - en informatie samenleving te kunnen staan.

  •      Vanuit wet – en regelgeving, maar ook vanuit gemeentelijke ambities komen veel ontwikkelingen op Nieuwkoop af:

- Dienstverlening 2020 & Digitale agenda 2020
- Wet digitale overheid (1-7-2019)
- Generieke Digitale infrastructuur (continu tot 2032)
- Gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur (Q1, 2020)
- Omgevingswet (1-1-2021)
- Daarnaast is er de wens om zaakgericht te gaan werken en biedt de"Cloud" nieuwe mogelijkheden

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

(Verdere) Implementatie van de AVG

Implementatie zaakgericht werken

Invoering Wet digitale (overheid (informatie veiligheid)

Verdere uitrol Office 365

Diverse data migraties t.b.v. veilig gegevensbeheer

Invoering Digitale handtekening

Applicaties naar de cloud brengen

Informatie management plan