Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Thema Huisvesting

Beleidsdoelstellingen

Huisvesting: Wat willen we bereiken?

  • Iedere medewerker van de gemeente Nieuwkoop heeft een moderne, veilige werkplek. Alle werkplekken zijn voorzien van moderne mobiele devices en werken zoveel mogelijk in de cloud. Flexibel werken wordt daarnaast gestimuleerd en ondersteund door het aanbieden van flexplekken in beide gemeentehuizen, waardoor medewerkers overal kunnen werken, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.
  • De buitendienst krijgt in 2020 een nieuw bedrijfspand in combinatie met een Milieustraat op Schoterhoek II. Het pand wordt duurzaam gebouwd. Uitgangspunt is een duurzaamheidsscore 3 volgens de Breeam systematiek. De Milieustraat is sinds 2 januari 2018 in gebruik.

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Realisatie huisvesting buitendienst