Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Thema Management en staf

Beleidsdoelstellingen

Management en staf: Wat willen we bereiken?

  • Directie en staf hebben een minimale omvang (algemeen directeur, concerncontroller en regiocoördinaor). De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het college als geheel. De organisatie kent 5 afdelingsmanagers, die ook optreden als loco-secretaris. De afdelingsmanagers zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen afdeling en zijn tevens verantwoordelijk voor één of meer programma's uit de begroting. Zij zijn, gekoppeld aan de programma's, eerste adviseur van de portefeuillehouders binnen het college.
  • Binnen de afdelingen zijn de teamleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij combineren deze taak met het leveren van een eigen bijdrage in de inhoud van de werkzaamheden en zijn binnen hun vakgebied ook strategisch adviseur voor de portefeuillehouder.
  • Goed en verantwoord werkgeverschap is belangrijk voor het verbinden van goede medewerkers aan de organisatie.
  • Als werkgever zien wij een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij leveren een bijdrage aan het opdoen van werkervaring van jongeren en aan het re-integreren van bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet (voormalig WBB-ers, voormalig Wajongers, voormalig WSW-ers en statushouders). In het kader van Sociaal return on investment (SROI) leveren wij een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Activiteiten

 Activiteit

Het aanbieden van werkervaringsplaatsen

Het bieden van werkzaamheden aan de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet