Begroting 2019

Bestuur en dienstverlening

Thema Openbare orde en veiligheid

Beleidsdoelstellingen

Openbare Orde en veiligheid: Wat willen we bereiken?

  • Een veilige leefomgeving voor iedereen tegen aanvaardbare kosten.
  • De nabijheid van politie, brandweer en ambulance.
  • Betrekken van de inwoners en de bedrijven bij de verbetering van de veiligheidsprestaties.
  • Wij zetten ons in voor de aanpak van high impact crime (zoals inbraken, diefstal, vernielingen en overvallen), door gemeente- en politiecontroles en een vast aanspreekpunt zoals de wijkagent en veiligheidsspecialist.
  • Stimuleren van inbraakpreventie.
  • Een Zero Tolerance beleid voor alle soorten van drugs, zowel voor handelaren als voor gelegenheden.
  • Samen met de dorpsraden en buurten inhoud geven aan de bevordering van de veiligheid in de eigen woon- en leefomgeving.
  • Zorgen voor een goede creatieve voorlichting, preventie en oplossingen met betrekking tot alcohol en drugs. Zorgen voor een blijvend overleg tussen gemeente, horeca en de omwonenden.

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Bevorderen van een veiliger leefomgeving door preventie en zelfredzaamheid in meer afgelegen gebieden, waaronder de recreatieparken in het bijzonder.

Bevorderen van veiligheid in en om huis van senioren.

In overleg met de politie over het versterken van de wijkgerichte aanpak.