Begroting 2019

Bestuur en dienstverlening

Thema Bestuur

Beleidsdoelstellingen

Bestuur: Wat willen we bereiken?

  • Uitgangspunt voor onze werkzaamheden is, dat we de kracht van de samenleving stimuleren, benutten en ondersteunen.
  • Waar mogelijk en gewenst maken we als partners deel uit van netwerken in de samenleving en geven zo vorm en inhoud aan het begrip 'van buiten naar binnen' werken.

Activiteiten

 Activiteit

Intervisiebijeenkomst tussen dorpsraden, raadsleden en ambtenaren (eenmaal per twee jaar)

Verkiezingen: Provinciale Staten 20 maart 2019, Europees Parlement 23 mei 2019, Tweede Kamer: 2021, gemeenteraad 2022

Voortzetten van participatiepilots en -experimenten

Samen met de dorpsraden in beeld brengen van hun ambities

Stimuleren en faciliteren van het opstellen van een dorpsplan en het oprichten van een dorpsraad in de kern Nieuwkoop