Begroting 2019

Bestuur en dienstverlening

Thema Publiekszaken

Beleidsdoelstellingen

Publiekszaken: Wat willen we bereiken?

  • Voor zowel inwoners, ondernemers als verenigingen willen we dat de dienstverlening goed is. Door gebruik te maken van nieuwe technieken en digitalisering neemt de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de dienstverlening toe.
  • Voor degene die niet digivaardig of die laaggeletterd is, zorgen we dat de dienstverlening toegankelijk blijft door ondersteuning te organiseren.
  • Als de situatie complex is blijft het persoonlijke gesprek de voorkeur hebben boven digitalisering.

Activiteiten

 Activiteit

Doorontwikkeling verenigingsloket

Doorontwikkeling ondernemersloket

Stimuleren en door ontwikkelen digitale dienstverlening

Communicatie over het bestaan en de functie van het verenigings- en ondernemersloket

Organiseren van netwerkbijeenkomsten door het verenigingsloket

Versterken van het casemanagement van het ondernemersloket

Verbeteren van de toegankelijkheid in onze gemeente