Begroting 2019

Bestuur en dienstverlening

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland
BG 2019

Nieuwkoop
BG 2019

Nieuwkoop
BG 2018

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

131
(2017)

128
(2017)

125,3
(2016)

Bureau Halt

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

1,3
(2014)

0,9
(2014)

0,9
(2014)

Korps Landelijke Politiediens-ten (KLPD)

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2,2
(2017)

0,7
(2017)

0,4
(2016)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geweldsmis-drijven

Aantal per 1.000 inwoners

5
(2017)

2,6
(2017)

1,8
(2016)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,9
(2017)

1,6
(2017)

1,8
(2016)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

4,8
(2017)

2,7
(2017)

2,9
(2016)

CBS – Gere-gistreerde criminaliteit & Diefstallen

Cijfers op basis van Waar staat je Gemeente per 15 augustus 2018

Indicator Burgerpeiling

Gemeente NIeuwkoop

Nederland
2018

Nederland
2017

Nederland
2016

Alle inspanningen: communicatie naar inwoners, zorg voor de leefomgeving, meedoen van de inwoners aan de maatschappij, samenwerken met inwoners, algehele dienstverlening en digitale dienstverlening.

6,65

6,64

6,70

6,64

Zorg voor Woon- en Leefomgeving

6,82

6,64

6,68

6,68

Woon- en Leefomgeving - prettig wonen

8,12

7,95

7,88

7,93