Begroting 2019

Bestuur en dienstverlening

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Publiekszaken

1.054

1.006

1.008

935

947

939

Algemeen bestuur

700

809

841

750

795

810

Dagelijks bestuur

1.257

1.302

1.240

1.219

1.218

1.218

Openbare orde en veiligheid

1.996

1.975

2.160

2.160

2.160

2.154

Totaal Lasten

5.007

5.092

5.249

5.064

5.120

5.121

Baten

Publiekszaken

-563

-453

-284

-218

-241

-226

Dagelijks bestuur

-140

-

-

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

-72

-72

-73

-73

-73

-73

Totaal Baten

-775

-525

-357

-291

-314

-299

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo

Publiekszaken

491

553

723

716

706

713

Algemeen bestuur

700

809

841

750

795

810

Dagelijks bestuur

1.117

1.302

1.240

1.219

1.218

1.218

Openbare orde en veiligheid

1.924

1.903

2.086

2.086

2.086

2.081

Totaal saldo van lasten en baten

4.232

4.567

4.890

4.771

4.805

4.822

Toevoeging Reserves

20

-

-

-

-

-

Onttrekking Reserves

-38

-20

-20

-

-

-

Saldo mutaties Reserves

-19

-20

-20

-

-

-

Geraamd resultaat

4.213

4.547

4.870

4.771

4.805

4.822