Begroting 2019

Sociaal domein

Thema Werk en inkomen

Beleidsdoelstellingen

Werk en Inkomen: Wat willen we bereiken?

  • Iedereen kan meedoen naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan.
  • Minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering.
  • Werkgevers kunnen voldoende gekwalificeerde medewerkers vinden.
  • Niemand groeit op of leeft in armoede.  

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Ontwikkelen van een programma om in samenwerking met werkgevers, onderwijs en andere maatschappelijke partijen mensen aan het werk te helpen

In gesprek met Rijnvicus over de beste lokale invulling van de begeleiding naar werk en benadering van werkgevers

Evalueren van de werking van het werkgeversservicepunt en het een meer lokale kleur geven

Het model van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (buddy-project) onderzoeken op toepasbaarheid in Nieuwkoop

Evalueren van de werking en aanpak van NieuwkoopWerkt en waar nodig bijstellen

Bij iedere aanbesteding mogelijkheden voor SROI benutten

Uitvoering geven aan het actieplan integratie statushouders

Evalueren van de huidige aanpak statushouders en de invulling van de gemeentelijke rol in de komende jaren voorbereiden