Begroting 2019

Ruimtelijk beheer

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Milieu

5.386

5.270

5.473

5.414

5.438

5.443

Beheer openbare ruimte

8.234

6.877

6.736

6.699

6.749

6.803

Totaal Lasten

13.620

12.147

12.209

12.113

12.187

12.246

Baten

Milieu

-5.611

-5.766

-6.126

-6.154

-6.175

-6.174

Beheer openbare ruimte

-2.105

-854

-870

-877

-877

-877

Totaal Baten

-7.716

-6.620

-6.996

-7.031

-7.052

-7.051

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo

Milieu

-225

-496

-653

-740

-737

-731

Beheer openbare ruimte

6.130

6.022

5.867

5.822

5.872

5.925

Totaal saldo van lasten en baten

5.904

5.526

5.214

5.082

5.135

5.194

Toevoeging Reserves

2.068

2.822

813

782

743

685

Onttrekking Reserves

-1.839

-2.566

-126

-57

-57

-57

Saldo mutaties Reserves

229

256

686

725

686

628

Geraamd resultaat

6.133

5.781

5.900

5.807

5.820

5.822