Begroting 2019

Ruimtelijk beheer

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland
BG 2019

Nieuwkoop
BG 2019

Nieuwkoop BG 2018

Bron

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

%

8
(2015)

2
(2015)

2
(2015)

VeiligheidNL

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met fietser

%

9
(2015)

13
(2015)

13
(2015)

VeiligheidNL

Fijn huishoudelijk restafval

kg/inw

189
(2016)

193
(2016)

197
(2015)

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit

%

12,6
(2016)

2,2
(2016)

1,6
(2015)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Cijfers op basis van Waar staat je Gemeente per 15 augustus 2018