Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsdoelstellingen

Algemene dekkingsmiddelen: Wat willen we bereiken?

  • De eerste doelstelling op het thema Algemene Dekkingsmiddelen, een zorgvuldige planning van- en control op de besteding van de middelen, vertalen we in 2019 naar de inzet van moderne technieken: digitalisering.
  • De tweede doelstelling, het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk, vertalen we naar een terughoudend tarievenbeleid bij de Onroerende Zaakbelasting (OZB).

Activiteiten

Activiteit

2019

2020

2021

2022

Digitalisering: realiseren project e-facturering.

Digitalisering: marktverkenning voor een nieuw financieel pakket.

Digitalisering: meer P&C producten online

Belastingdruk: verhoging van de OZB met niet meer dan de inflatie