Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Grondzaken en vastgoed

Beleidsdoelstellingen

Wat willen we bereiken?

  • Goede invulling van ons ruimtelijk beleid en realisatie van ruimtelijke doelstellingen.
  • Verlaging van de risico’s die onze grondposities en projecten met zich mee brengen.
  • Doelmatig gebruik van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Activiteiten
Grondzaken en vastgoed

Activiteit

2019

2020

2021

2022

In nieuwe plangebieden alleen nog gasloze woningen toestaan

Op zoek naar manieren en werkwijzen om randvoorwaarden te creëren voor gasloze bouw en voortgang te houden in projecten 

Proactief aan de slag met de invulling van de Noordse Buurt

Verbeteren van de bezetting van maatschappelijke accommodaties

Opstellen van een vastgoednota 

Planning projecten gemeente Nieuwkoop

Project

2018

2019

2020

2021

2022

2023

>2023

Woningbouw

Zuidhoek

oo oo

oo oo

oo oo

oo <<

Buytewech Oost

oo <<

Buytewech Noord

## ##

## ##

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

Ashram locatie

## ##

## ##

oo oo

oo oo

<< 

Middelweg Ter Aar

oo <<

Scholenlocaties Ter Aar

## ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo 

<<    

Ontwikkeling Vlinderlocatie

## ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo

<<    

Ter Aar Zuid Oost

oo oo

oo <<

Damstaete

## ##

oo oo

oo <<

Langeraar Oost

oo oo

oo oo

oo oo

oo <<

Langeraar Noordwest

    ##

## ##

## ##

## ##

oo oo 

oo oo

oo oo

Verwondering

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

Teylerspark I

## ##

oo oo

oo <<

Teylerspark II

## ##

## ##

oo oo

oo oo

  <<

Land van Koppen fase 1

## oo

oo oo

oo oo

oo oo

  <<

Land van Koppen fase 2 en 3

## ##

## oo

oo oo

oo oo

  << 

Vm. gemeentehuis Zevenhoven

## ##

oo oo

oo <<

Vrouwenakker

## ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo

oo <<

Schoollocatie Noordeinde

     ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo

  <<

Dijkkavels Noordeinde

## ##

## oo

oo oo

oo <<

Ter Aar Noord Oost

## ##

## ##

## ##

oo oo

oo oo

Bedrijventerreinen

Schoterhoek II

## oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo oo

oo <<

Opstalontwikkeling

Ashram college (gebouw)

oo oo

oo oo

  <<              

IKC Ter Aar + sporthal

## ##

oo oo

oo oo

  <<

IKC Zevenhoven

## ##

oo oo

oo oo

  <<

IKC Nieuwveen

     ##

## ##

  ##

IKC Langeraar

     ##

## ##

  ##     

Herinrichting

Noordse Buurt

oo oo

oo oo

oo oo

oo <<