Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen

335

541

522

531

531

531

Totaal Lasten

335

541

522

531

531

531

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

-38.310

-39.057

-39.968

-40.453

-40.815

-40.536

Totaal Baten

-38.310

-39.057

-39.968

-40.453

-40.815

-40.536

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

-37.974

-38.516

-39.446

-39.921

-40.284

-40.005

Totaal saldo van lasten en baten

-37.974

-38.516

-39.446

-39.921

-40.284

-40.005

Toevoeging Reserves

2.250

760

250

375

500

-

Onttrekking Reserves

-2.250

-660

-

-

-

-

Saldo mutaties Reserves

-

100

250

375

500

-

Geraamd resultaat

-37.974

-38.416

-39.196

-39.546

-39.784

-40.005