Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Management en staf

1.642

1.534

1.482

1.482

1.482

1.482

Bedrijfsondersteuning

5.780

5.219

5.490

5.463

5.395

5.399

Huisvesting

857

932

975

970

965

1.008

Totaal Lasten

8.279

7.685

7.947

7.915

7.842

7.889

Baten

Management en staf

-116

-22

-22

-22

-22

-22

Bedrijfsondersteuning

-264

-241

-252

-252

-252

-252

Huisvesting

-

-

-

-

-

-

Totaal Baten

-380

-263

-274

-274

-274

-274

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo

Management en staf

1.526

1.512

1.461

1.461

1.461

1.461

Bedrijfsondersteuning

5.517

4.978

5.238

5.211

5.143

5.147

Huisvesting

857

932

975

970

965

1.008

Totaal saldo van lasten en baten

7.899

7.422

7.674

7.642

7.569

7.616

Toevoeging Reserves

26

26

26

-

-

-

Onttrekking Reserves

-625

-364

-256

-220

-82

-12

Saldo mutaties Reserves

-599

-338

-230

-220

-82

-12

Geraamd resultaat

7.301

7.085

7.444

7.413

7.479

7.594