Begroting 2019

Sociaal domein

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Zorg en leefstijl

6.342

7.586

7.575

7.771

7.762

7.840

Werk en inkomen

6.630

6.811

5.803

5.836

5.795

5.810

Vrije tijd en cultuur

3.227

2.611

2.066

1.981

1.981

1.981

Onderwijs en ontwikkeling

7.349

6.661

6.917

6.944

7.365

7.310

Vastgoed Sociaal domein

-

2.075

2.348

2.252

2.229

2.690

Totaal Lasten

23.548

25.744

24.709

24.784

25.132

25.631

Baten

Zorg en leefstijl

-326

-297

-168

-168

-168

-168

Werk en inkomen

-3.544

-3.160

-3.464

-3.464

-3.464

-3.464

Vrije tijd en cultuur

-1.190

-544

-557

-557

-557

-557

Onderwijs en ontwikkeling

-125

-47

-74

-101

-128

-155

Vastgoed Sociaal domein

-

-630

-655

-655

-654

-654

Totaal Baten

-5.185

-4.678

-4.918

-4.945

-4.971

-4.998

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo

Zorg en leefstijl

6.016

7.290

7.407

7.604

7.594

7.672

Werk en inkomen

3.086

3.651

2.339

2.372

2.332

2.346

Vrije tijd en cultuur

2.037

2.066

1.509

1.424

1.424

1.424

Onderwijs en ontwikkeling

7.223

6.614

6.843

6.843

7.237

7.155

Vastgoed Sociaal domein

-

1.445

1.693

1.596

1.575

2.036

Totaal saldo van lasten en baten

18.363

21.066

19.791

19.839

20.162

20.633

Toevoeging Reserves

660

1.571

171

98

98

98

Onttrekking Reserves

-955

-2.449

-538

-353

-698

-264

Saldo mutaties Reserves

-295

-878

-367

-256

-600

-167

Geraamd resultaat

18.068

20.187

19.424

19.583

19.562

20.466