Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Financieel overzicht

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Ruimtelijk beleid

1.601

1.828

1.980

1.905

1.885

1.885

Grondzaken en vastgoed

21.131

20.064

40.089

14.206

33.706

18.004

Economie, toerisme, natuur

537

766

1.131

591

551

521

Totaal Lasten

23.269

22.658

43.200

16.702

36.142

20.410

Baten

Ruimtelijk beleid

-1.274

-1.186

-1.154

-1.154

-1.154

-1.154

Grondzaken en vastgoed

-18.856

-19.636

-40.201

-14.120

-33.621

-18.456

Economie, toerisme, natuur

-102

-57

-74

-74

-74

-74

Totaal Baten

-20.232

-20.879

-41.429

-15.348

-34.849

-19.684

Rekening

Begroting

Raming

Thema

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo

Ruimtelijk beleid

327

643

826

751

731

731

Grondzaken en vastgoed

2.275

428

-112

85

85

-452

Economie, toerisme, natuur

435

710

1.057

517

477

447

Totaal saldo van lasten en baten

3.037

1.781

1.771

1.353

1.293

726

Toevoeging Reserves

981

2.729

457

381

330

691

Onttrekking Reserves

-849

-3.506

-799

-219

-159

-129

Saldo mutaties Reserves

132

-777

-343

162

171

561

Geraamd resultaat

3.168

1.003

1.428

1.514

1.463

1.287